Vad är bildning?

Bildning beskrivs som utveckling av personlighet och odling av själsliga förmågor samt förhållningssätt som anses följa av högre studier. Det innebär inte att personen endast har en högre utbildning, tvärt om snarare. En bildad person är allmänbildad, kultiverad och civiliserad. Idag brukar man säga att bildning egentligen är motsatsen till utbildning eftersom utbildning har en bestämd och begränsat kompetens. Bildning har som mål att omvandla hela människan. Där ingår människans inre förmåga, insikter, moraliska och etiska uppfattning. Det här även känt som personlighetsutveckling.

Bildningsidealet och nyttoideal ställs ofta i motsatsställning till varandra. I debatten har bildning förknippats med högre studier inom filosofi eller kulturvetenskaper. Nyttoideal förknippas däremot med yrkesutbildning, entreprenörskap och tillämpad akademisk undervisning. Man kan beskriva det som att nyttoideal fokuserar mer på praktiska kunskaper och bildningsidealet fokuserar mer på teoretiska.

Allmänbildning

När en person är allmänbildad så menas det att denne har bred kännedom om allmängiltiga ämnen i motsats till fackkunskap. Begreppet kan även omfatta ett moget omdöme och medvetenhet om gränserna för den egna kunskapen. Det innebär helt enkelt att man har goda kunskaper i olika viktiga ämnen.

Motsatsen till allmänbildning kan ibland ses som trivia. Trivia handlar om detaljkunskaper i kuriosa men det sammanfaller ofta med allmänbildnin. Har man lätt för att skaffa sig detaljkunskaper så uppnår man oftast dessutom en högre allmänbildningsnivå, och tvärtom.

Termen kommer ursprungligen från tyskans ”Allgemeinbildung ”. På engelska finns det ingen direkt motsvarighet.

Kort historia

Ordet bildning härstammar ursprungligen från tyskans ord ”bildung”, väldigt ofta översätts det till utbildning på svenska. Det uppkom i samband med universitetet som startades i Berlin 1810, till följd av bildningsideologen Wilhelm von Humboldts inflyttande i Tyskland. När det gällde att ändra universitetsväsendet i Preussen och annorstädes så fick hans idéer och tankar stort genomslag.

Bland annat Thomas Thorild och Johan Vilhelm Snellman använde ordet tidigt i den svenskspråkiga världen.

Svårt att veta vad du ska jobba med?

Det finns massvis av utbildningar i Sverige som är kostnadsfria. Yrkesutbildningar, högskolor och universitet. Du kanske bara vill gå några kurser för att spetsa din kompetens. Det finns massvis av information om kurser och program som erbjuds i landet.