Utbildning

Definitionen av utbildning beskrivs som en målinriktad process där någon genom systematisk undervisning och träning utvecklas och skaffar sig kunskaper samt färdigheter. Det räknas som en mänsklig rättighet att få utbildning och det bedrivs runt om i hela världen. Alla har inte den mänskliga rättigheten och kämpar för det, men vi som bor i ett land utan krig och elände tar det för givet.

Som regel är ett utbildningssystem indelat i grundskola, sekundärskola och högre utbildning. Den högre utbildningen kan vara högskola eller universitet. Sekundärskola innebär förberedelse för högre studier, antingen gymnasieskola eller yrkesskola. Utbildningen sker med målinriktning efter yttre regler, det styrs alltså av andra instanser än individen själv.

I regel ser utbildningen för grundskolan likadant ut för alla skolor. Det finns definierade ämne som måste studeras vilket gäller för hela landet. I vissa fall finns det möjlighet att välja vad man ska läsa, exempelvis om ett valfritt språk ingår i studiebeskrivningen.

När man kommer till de högre utbildningarna finns det större möjlighet att välja vad man ska läsa. Redan här måste man fundera över vad man ska göra i livet och välja skola samt inriktning utefter det. Media, natur, samhälle och estet är exempel på några program som är populära att studera.

Den största valmöjligheten kommer när man ska läsa vid högre studier. En del yrke kräver att man har en utbildning på den här nivå eftersom man behöver de kunskaper som ges. En läkare hade inte kunnat öva upp sina kunskaper under tiden som de arbetar till exempel.

Väldigt kort historia om utbildning

Rent historiskt kan man spåra begreppet utbildning till forntiden och antiken i Orienten. Ordet utbildning började däremot uppträda i det svenska språket under 1700-talet. De första skolorna uppkom möjligen i forntidens Egypten eftersom det fanns ett behov att utbilda skrivare. I antikens Grekland fanns även statliga institutioner för utbildning av medborgare från 7 års ålder till den ålder de skulle göra värnplikt, 20 års ålder.

Svårt att veta vad du ska jobba med?

Det finns massvis av utbildningar i Sverige som är kostnadsfria. Yrkesutbildningar, högskolor och universitet. Du kanske bara vill gå några kurser för att spetsa din kompetens. Det finns massvis av information om kurser och program som erbjuds i landet.