Personlighetsutveckling

Från att vi är små barn utan möjlighet att leva livet självständigt till den dagen vi inte finns längre, så sker det ständigt en förändring hos oss. Vi utvecklas, vi växer och vi lär oss nya saker. Precis som världen ständigt är i förändring så är vi människor också det. Inte bara på en samhällsnivå utan på individnivå. Ingen är samma person under hela livet, både miljön och andra människor påverkar hur man ser på saker och ting. Det i sin tur påverkar ens personlighet. Det är en livslång utveckling helt enkelt.

Vad är egentligen personlighetsutveckling?

Personlighetsutveckling är flera olika saker. Dels är det ett begrepp inom psykoanalysen och dels är det en delkomponent i personlighetsteorin.

Psykoanalys

Psykoanalys är en grupp psykologiska teorier och metoder som förutsätter att människans psyke har en omedveten del. Teorin beskriver hur vi människor utvecklas under vår levnad och varför vi gör som vi gör. Freud är säkert ett namn som alla har hört, det är faktiskt han som är fadern till psykoanalysen.

Psykoanalytiska teorier har utvecklats under en lång tid men många av dessa är omfattande och ibland väldigt motsägelsefulla.

Personlighetsteorin

Detta är teorier och modeller inom psykologin som beskriver personlighetsdrag och hur dessa varierar mellan individer. Inom olika psykologiska traditioner så har många personlighetsteorier växt fram, det har även växt fram olika teorier som fokuserar på olika aspekter av personligheten.

I Personality Theories används följande för att karaktärisera delar av personlighetsteorin:

  • Struktur för personlighet (jaget, överjaget, självet, skuggan)
  • Motivation (varför beter man sig som man gör?)
  • Personlighetsutveckling
  • Psykopatologi
  • Psykisk hälsa
  • Förändringar i personligheten vid psykoterapi

Det finns teorier som är viktigare än andra och som fortfarande lever än idag. Några personer som har presenterat viktiga teorier är: Sigmund Freud, Carl Gustav jung, Julian Rotter, Carl Rogers, Karen Horney och många fler.

Svårt att veta vad du ska jobba med?

Det finns massvis av utbildningar i Sverige som är kostnadsfria. Yrkesutbildningar, högskolor och universitet. Du kanske bara vill gå några kurser för att spetsa din kompetens. Det finns massvis av information om kurser och program som erbjuds i landet.