sigmund

Kända, men tveksamma, teorier

Genom åren har en hel del psykologer försökt förklara människan på olika nivåer. En del av dessa är däremot mer tveksamma än andra.

Psykoanalysen

Det är inte många som har undgått att höra namnet Sigmund Freud som är den mest framträdande och kända personligheten i psykologins historia. Det är inte så att teorierna har varit mer betydelsefulla, däremot har de fascinerat människors i en högre utsträckning.

Freud menade att det alltid finns en anledning till människans beteende, vi är däremot inte medvetna om det. Perspektivet går ut på att undersöka varför människors omedvetna processer för att få dem att inse varför de agerar som de gör.

Problemet med teorin är att den inte är vetenskaplig. Det går inte att motbevisa och konstruktionerna i teorin är inte mätbara.

Alla problem som du har idag har uppkommit på grund av något i barndomen, enligt teorin. Men ingen kan ju åka tillbaka och se om det som har hänt har haft någon inverkan.

Det behavioristiska perspektivet

Detta perspektiv fokuserar på att vi människor formas av vår omgivning. Under livets gång fylls vi med personliga upplevelser.

Det finns inget fokus på hur man ska behandla hela problemet, utan det är endast fokus på symptomen. Enligt teorin är alla beteenden inlärda vilket gör att det bara är att lära om sig om något blir fel. Inget fokus finns på att fixa problemen, utan det handlar om att hitta orsaken och sedan finna en lösning.

Det humanistiska perspektivet

Det humanistiska perspektivet tror på människans fria vilja. Våra handlingar drivs utifrån vår önska att hitta meningsfullhet i tillvaron. Perspektivet har en väldigt positiv syn på människor i grunden.

Nackdelen med det humanistiska perspektivet är att den målar upp en väldigt positiv bild av människor vilket inte är realistiskt. Inte alla människor är goda eller drivs av goda intentioner, alla kan vara elaka och egoistiska ibland.

Svårt att veta vad du ska jobba med?

Det finns massvis av utbildningar i Sverige som är kostnadsfria. Yrkesutbildningar, högskolor och universitet. Du kanske bara vill gå några kurser för att spetsa din kompetens. Det finns massvis av information om kurser och program som erbjuds i landet.